Kunst Of Architectuur

Kunst of Architectuur

Jef Geys

Koen Van Synghel

Tot 2018 werkte Jef Geys aan één groot evolutief project waarin hij concepten, pedagogie en plastische experimenten liet samenvloeien. Hoe interdisciplinair ook, in de architectuur vond hij een dankbaar medium om zijn kritische houding te transformeren in een authentieke beeldtaal. Meer zelfs, als een anarchistische Constructivist 2.0 verzette hij de bakens van de kunst, de architectuur én de kritiek.

Lees het artikel