Kunst Of Architectuur

Arsenic, Travelling Theatre, 2012. Shortlisted Competition, 3rd price, © Maxime Delvaux + ArtefactoryLab (Olivier Campagne)

Kunst of Architectuur

Welke ambitie schuilt er achter een architectenbureau dat zowel ‘bouwen’ als ‘kunst’ in zijn naam voert? Rakelt BAUKUNST de oude tweespalt op tussen ‘Bauwille’ en ‘Formwille’ of wil het ons daadwerkelijk meevoeren naar een nieuwe kunst van het bouwen?

Lees het artikel