Kunst Of Architectuur

Ingel Vlaika, Double Exposure, 2019, still, in: An Island of Multiple Bridges, HISK Laureates exhibition 2019

Kunst of Architectuur

In 1941 verscheen Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. In dit legendarische boek vatte Sigfried Giedion de geschiedenis van de moderne architectuur. Sindsdien kan je architectuur niet meer bekijken als louter de kunst die de menselijke ruimte organiseert, maar moet je de tijd mee in beschouwing nemen als wezenlijke en structurerende factor van architectuur en stedenbouw. Giedion legde verbanden tussen architectuur, constructie, schilderkunst, stedenbouw en wetenschap. Vandaag gaan ook kunstenaars bewust aan de slag met ruimte en haar vierde dimensie.

Lees het artikel