De Collectie

Alle rechten voorbehouden

De Collectie

Het ‘spannend verhaal’ rond David Lamelas’ Quand le ciel bas et lourd

Koen Van Synghel

“We zijn blij met de steun en dynamiek die de laatste dagen werd uitgedrukt rond Quand le ciel bas et lourd (1992) van kunstenaar
David Lamelas …”, schrijft Bart De Baere op de webstek van M HKA. Wel nu, ‘wij’ zijn verontwaardigd, boos én beschaamd over de vernietiging van een kunstwerk waarin juist de westerse kortzichtigheid aan de orde wordt gesteld.

Lees het artikel