Expo

Zaalzicht Standing water singing stones , Imge Özbilge en Warre Mulder, Whitehouse gallery

Expo

Galerietips maart

Het rijke tentoonstellingsaanbod van onze galeries verdient meer aandacht. Daarom geven we vanaf dit voorjaar iedere maand extra tips voor lopende of aankomende galerietentoonstellingen. We trappen af met een zevental.

Lees het artikel