In Memoriam

Moniek E. Bucquoye, foto Dieter Van Der Storm

In Memoriam

Afscheid van Moniek E. Bucquoye

Max Borka

Met grenzeloze geestdrift, kennis en ervaring zette ze nagenoeg eigenhandig het Belgische design internationaal op de kaart. Moniek E. Bucquoye was niet zomaar the leading lady van het Belgisch design. Ze was een pionier van design tout court, in een tijd waarin het woord design ook in onze contreien nog maar amper gebruikt werd. Max Borka schreef naar aanleiding van Bucquoyes overlijden een intiem portret.

Lees het artikel