Boeken

Van links naar rechts: Geo Wyeth, Vava Dudu, and Alberto García del Castillo. Credits: Vava Dudu – BOZAR – 2020 © Yannick Sas

Boeken

De visuele poëzie van Vava Dudu

Tessel Veneboer

Je t’invite à la révolution de ton être / I invite you to the revolution of your being
Met deze woorden wordt de lezer van Vava Dudu’s eerste verzameling poëzie het papier binnengeleid. Papier is een nieuwe vorm voor de Frans-Martinikaanse kunstenaar, muzikant en dichter Vava Dudu, die haar woorden hiervoor uitsluitend liet bestaan op textiel – in de vorm van kledingstukken – en in orale vorm – in de muziek die ze maakt met haar band La Chatte.

Lees het artikel