Boeken

Boeken

Boeken: Absolutely my 2020 vibe

Els Roelandt

In haar uitvoerig gedocumenteerd boek Unspeakable Acts. Women, Art, and Sexual Violence in the 1970s vertelt de Amerikaanse kunsthistorica Nancy Princenthal over hoe de baanbrekende performancekunst van vrouwelijke kunstenaars in de jaren zeventig het debat over seksueel geweld en de ontvoogding van vrouwen heeft beïnvloed. De jonge Canadese kunstenares Petra Collins beleeft haar coming of age vandaag en geeft in een fotoalbum haar visie op de nog steeds heersende maatschappelijke druk die het ideale vrouwbeeld bepaalt.

Lees het artikel