Alles over kunst

Nieuws

Stad Antwerpen investeert in hedendaagse kunst

Op initiatief van de schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud heeft de Stad Antwerpen beslist om tijdens deze legislatuur 200.000 euro per jaar te investeren in de uitbouw van een collectie hedendaagse kunst, die in langdurige bruikleen aan het M HKA zal worden gegeven.

Het stadsbestuur motiveert dat Antwerpen een "bloeiende kunstscène heeft die sinds eind jaren 1950 ook internationale uitstraling heeft, maar dat deze sterke artistieke positie in het verleden slechts met mondjesmaat vertaald werd in patrimoniumopbouw". De aanleg van een vaste collectie moet daarin nu een aanzienlijk verschil gaan maken. De beoogde samenwerking met het M HKA onderschrijft ook de ambitie van de Vlaamse overheid om de instelling te laten doorgroeien tot "een volwaardig hedendaags kunstmuseum met vaste collectiepresentatie". De financiële investering van het stadsbestuur komt bovenop de 200.000 euro die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking wordt gesteld voor de collectievorming, een budget dat - aldus directeur Bart De Baere - in de voorbije kwarteeuw hoegenaamd hetzelfde gebleven is. Hoe het precies verder moet met de Vlaamse plannen voor een nieuwe infrastructuur, blijft vooralsnog onduidelijk, ook al heeft de minister-president in juni formeel bevestigd dat er een nieuwe procedure zal worden opgestart.

M HKA zal zijn expertise en diensten ter beschikking stellen, en de nieuwe aanwinsten in 2021 presenteren in een van de twee collectiezalen. In het eerste jaar zal er voornamelijk gefocust worden op de aankoop van werk van jonge kunstenaars, eerder dan van gevestigde namen. Tegelijk zal er gekeken worden hoe Antwerpen een rol speelt als voedingsbodem voor internationale kunstontwikkelingen, en zullen ook "buitenlandse kunstenaars [worden aangekocht] als dat sleutelkunstenaars zijn voor galerijen in Antwerpen vandaag."

Als museum voor hedendaagse kunst wil M HKA bovendien de kaart van de solidariteit trekken in het huidig economisch klimaat. Directeur Bart De Baere zegt daarover: "Beeldende kunstenaars zijn minder in loondienst dan podiumkunstenaars, ze werken minder met tijdelijke contracten en kunnen maar voor een lager percentage terugvallen op het kunstenaarsstatuut als vangnet. Mede daarom keken we als M HKA in deze maanden bewust of we via bijkomende initiatieven extra aandacht aan hen konden geven. Dat zijn nooit meer dan druppels op een gloeiende plaat maar elke druppel helpt nu toch."

Schepen Nabilla Ait Daoud tenslotte: "Met het nieuwe opzet van een Stadscollectie beeldende kunst hebben we een beleidsinstrument waarmee we in één klap verschillende doelstellingen realiseren. Om te beginnen is het natuurlijk een steun aan het M HKA, dat in het vooruitzicht van de nieuwbouw zijn verzameling verder wil versterken. Tegelijkertijd verhelpen we echter aan een eigen tekort. Antwerpen heeft een fenomenale beeldende kunstscène waar veel internationale topkunstenaars landen. In het verleden werd dat spijtig genoeg amper vertaald in patrimonium. Daar willen we nu een inhaalbeweging maken. Die investering zal ook de galerijen en publieke initiatieven waarderen en ondersteunen die hedendaagse kunst in Antwerpen publiek maken, door hun engagementen een duurzame plaats te geven. En aankopen zijn natuurlijk een steun aan kunstenaars, zowel financieel als in termen van waardering. Daarom willen we ook gericht jongere kunstenaars opnemen. Dit eerste jaar wordt dat zelfs de voornaamste focus, die steun is nu immers nog urgenter dan anders."

antwerpen.be

muhka.be

Gevel M HKA / foto Bram Goots