Alles over kunst

In de Coulissen

Dure bakstenen zonder inhoud?

In de coulissen
Eric Bracke

Hoe werkt het huidige systeem? Tot 1 december 2021 konden professionele kunstenorganisaties uit heel Vlaanderen een dossier indienen om werkingssubsidies te krijgen voor een periode van vijf jaar. In totaal hebben 282 organisaties hun kans gewaagd om een deel van de pot op te strijken, 22 onder hen dienden een aanvraag in als ‘kerninstelling’. De erkenning van deze nieuwe categorie biedt financiële zekerheid voor een periode van tien jaar, dus dubbel zo lang als de gewone structurele werkingssubsidies. De omschrijving ervan in de principenota van de minister van Cultuur, Jan Jambon (N-VA) is nogal vaag: om in aanmerking te komen moet de organisatie al minstens tien jaar structureel gesubsidieerd zijn binnen het Kunstendecreet, en een ‘langetermijnperspectief, landschapsversterkende rol en nauwe relatie met de Vlaamse overheid’ …

Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, © Olmo Peeters