Alles over kunst

In de Coulissen  HART Nr. 227

De spanning tussen bedenker en uitvoerder

In de coulissen
Eric Bracke

In deze rubriek buigt Eric Bracke zich over beleidsbeslissingen en hun gevolgen voor de beeldende kunst. Deze maand staan de uitspraken van een rechtbank in Parijs centraal, over het intellectueel eigendomsrecht van de ophefmakende kunstwerken van Maurizio Cattelan.

Kan de maker van een kunstwerk dat door iemand anders is bedacht het auteursrecht ervan opeisen? Over die vraag moesten rechters in België en in Frankrijk zich onlangs bijna gelijktijdig buigen. De zaak in ons land kreeg nauwelijks aandacht. Het betrof een kort geding dat kunstenares Marie Zolamian – met succes – had aangespannen tegen de Vlaamse Gemeenschap, die haar het auteursrecht op de door haar ontworpen mozaïekvloer in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen wilde ontzeggen (zie HART nr. 223).

De zaak in Parijs kreeg wel overvloedige…

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999, installatiezicht Guggenheim Museum New York 2011, foto Mark B. Schlemmer, © Creative Commons Attribution 2.0 Generic