Alles over kunst

I see / You mean  HART Nr. 227

Heaps and Piles

Lucile Desamory
Jessica Gysel

Elke maand nodigen we een kunstenaar uit om ruimte in te nemen onder de noemer I See / You Mean. Een knipoog naar de titel van de collageroman uit 1970 van de New Yorkse schrijver Lucy Lippard, een editorial snapshot, een carte blanche met een open einde.

Net zoals Gertrude Stein uit Amerika weg moest om over Amerika te schrijven, verkaste de Belgische Lucile Desamory van Brussel naar Berlijn om met de nodige afstand in te zoomen op de marginale verschijnselen die België zo uniek maken. Ze is geïnteresseerd in de grenzen van onze waarneming, in het schemergebied tussen wat echt en vals is (en wat is echt en vals überhaupt?), in trompe-l’oeil en de verworpen verhalen die volgens haar nodig verteld moeten worden. Zoals haar show Pasigrafia uit 2018 bij Superdeals in Brussel. Pasigrafie is een geconstrueerd geschrift d…