Alles over kunst

Kunstenaarsportret  HART Nr. 193

De huisschilder

De Nieuwe Lichting: Sarah Smolders
Frederik Vergaert

In deze reeks geven we carte blanche aan een (jonge) curator om het werk van een kunstenaar naar keuze voor te stellen. Deze keer buigt Frederik Vergaert, curator bij CIAP Hasselt, zich over het oeuvre van Sarah Smolders.

In de inleiding van het ‘HANDBOEK VOOR de SCHILDER – DE HOUT- EN MARMER-NABOOTSING ZOALS DIE WORDT GELEERD OP DE SCHILDERSSCHOOL VAN P. VAN DER BURG - te ROTTERDAM’, staat geschreven dat ‘de gelegenheden om de natuur in hare voortbrengselen nauwkeurig te beschouwen te dikwerf onopgemerkt worden voorbijgezien, en even dikwerf wellicht wordt zij gadegeslagen zonder dat men datgene leert kennen, wat voor onze behoefte noodzakelijk is.’ Vervolgens worden we geacht om ons de natuur als geschilderd voor te stellen en ze te ontleden, en ‘men vrage zich daarna af: hoe heeft de bekwame hand dit schone schilde…
(c) Sarah Smolders