Alles over kunst

Nieuws

Vraagtekens over toekomst van De Garage in Mechelen

Er heerst ongerustheid in het milieu van beeldende kunstenaars over de toekomst van De Garage in Mechelen. De Garage maakt als ruimte voor actuele kunst sinds september 2020 deel uit van het Museum Hof van Busleyden, maar profileerde zich ook na de integratie als 'een vrijplaats voor zowel gevestigde als jonge kunstenaars'. Momenteel broedt de groene schepen van cultuur, Bjorn Siffer, op een ambitieus plan om de hedendaagse beeldende kunst in Mechelen 'op een hoger niveau te tillen'. Hij bevestigt dat zulks ook consequenties heeft voor De Garage. Geruchten die onder andere op sociale media circuleren, beweren dat de naburige Academie de ruimte van de Garage wil inpalmen. Volgens Academie-directeur Hans Martens kan hij over die 'zeer ongenuanceerde berichten' niets zeggen, aangezien schepen Björn Siffer erop staat om de communicatie over het dossier te voeren. Zelf wil Martens alleen kwijt dat de gesprekken die lopen er precies op gericht zijn om de hedendaagse kunst in Mechelen te versterken. Schepen Siffer zegt aan de telefoon dat hij beseft dat er bezorgdheid heerst over mogelijke veranderingen bij De Garage. Maar hij verzekert ons dat het plan dat in voorbereiding is de bedoeling heeft het tentoonstellingsbeleid hedendaagse kunst op een hoger niveau te tillen en het potentieel van De Garage te verhogen. 'Het kan nog beter, we willen de hedendaagse kunst een nog prominentere plaats geven in de stad. Daarbij zal De Garage niet verdwijnen, we willen de werking alleen intensifiëren.' Op de vraag op welke punten het beter kan en hoe de stad dat wil verwezenlijken, moet de schepen het antwoord voorlopig schuldig blijven. 'Ik mag niet voor mijn beurt spreken, want de hoofdlijnen van het plan moeten nog afgeklopt worden binnen het college van burgemeester en schepenen. We werken nu aan een interne nota daarover. Daarbij vertrekken we niet vanuit een negativistische visie. De Garage heeft inderdaad een sterke reputatie, daar wil ik niets op afdingen. Sommigen beschouwen het als een poort tot het M HKA of andere musea voor hedendaagse kunst. En het past ook in mijn visie over talentontwikkeling en de laboratoriumfunctie die Mechelen wil vervullen voor de hedendaagse kunst.' Dan mogen we verwachten dat Koen Leemans, curator van De Garage, ook betrokken is bij de gesprekken? 'Jawel. Koen Leemans is betrokken via zijn overste, Kristl Strubbe van het Museum Hof van Busleyden. Ik heb vernomen dat ze onlangs een constructief gesprek hebben gehad over de plannen. Voorts zit ook Hans Martens, de directeur van de Academie, mee aan tafel. En ik herhaal dat het onze bedoeling is om het tentoonstellingsbeleid op een hoger niveau te brengen en de hedendaagse kunst zichtbaarder te maken in Mechelen.' 'We willen nu de tijd nemen om alles rustig te overdenken voor de zomervakantie begint. Daarna buigen we ons over de concretisering van het concept en ik hoop in de maand oktober met een robuuste communicatie naar buiten te kunnen komen.' Het zal dus nog even duren voor we weten of er in Mechelen plaats blijft voor de kunstenaarsgerichte aanpak die De Garage de voorbije twintig jaar naam en faam heeft bezorgd.

Alle rechten voorbehouden