Alles over kunst

Nieuws

Sofie Van de Velde nieuwe voorzitter Federation of European Art Galleries Association

De Antwerpse galeriste Sofie Van de Velde werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Federation of European Art Galleries Associations (FEAGA). Deze koepelorganisatie, opgericht in 1999, verenigt Europese galleries uit dertien landen, de UK incluis. Samen ijveren ze voor een gezonde kunstmarkt, gunstige BTW-regelingen en een open communicatie tussen de verschillende actoren, over de landsgrenzen heen.

De kunstwereld staat vandaag voor grote uitdagingen. De galeries, die van oudsher een verbindende functie vervullen tussen kunstenaars en publieke en private collecties, moeten zich wapenen voor de toekomst. Het bestuur van FEAGA wil hierop anticiperen door in te zetten op internationale kennisdeling en huidige en nieuwe samenwerkingsmodellen optimaal af te stemmen op de noden van elk lid. FEAGA streeft naar een transparante kunstwereld door haar acties en structuren zichtbaar te maken en door bruggen te bouwen tussen de wereld van de kunst en die daarbuiten.

Sofie Van de Velde heeft een brede internationale achtergrond als galerist en als vice-voorzitter van de Belgische BUP (vereniging van Belgische moderne en hedendaagse kunstgaleries), waar ze actief betrokken was bij het schrijven en finaliseren van de Gedragscode. Ze heeft persoonlijke ervaring met het onderhouden van open dialoog en bemiddelen tussen verschillende internationale actoren. En in haar praktijk als galerist introduceerde ze enkele jaren geleden een nieuw en succesvol samenwerkingsmodel.

In haar nieuwe rol als voorzitter mikt ze op een fundamentele en duurzame beleidswijziging binnen FEAGA, gestoeld op solidariteit en samenwerking.

Sofie Van de Velde:

“Ik kijk er naar uit om samen te werken en ideeën uit te wisselen met het nieuwe versterkte FEAGA bestuur en met al onze leden. Het is onze taak om antwoorden te formuleren op de actuele uitdagingen in de kunstwereld, met respect voor de identiteit van elk land.”

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Sofie Van de Velde (BUP, België), Voorzitter
Kristian Jarmuschek (BVDG, Duitsland), Vice-voorzitter
Ernst Hilger (Die Galerien, Oostenrijk)
Gió Marconi (ANGAMC, Italië)
Annamária Molnár (Association of Hungarian Contemporary Art Galleries)
Georges-Philippe Vallois (CPGA, Frankrijk)
Cornelia Grassi (SLAD, VK)