Alles over kunst

Nieuws

S.M.A.K. denkt na over verdubbeling

Met het project Le Musée et son Double wilt het S.M.A.K. een open en publiek debat stimuleren over een mogelijke uitbreiding van het museum voor hedendaagse kunst in Gent. Daarnaast wil het ook een reflectie bieden over een kwalitatieve ontwikkeling van het Citadelpark als museumkwartier. Het drieluik Le Musée et son Double - een publicatie, een speculatief architectonisch museummodel (1/100) - wordt voorgesteld tijdens een gespreksavond op maandag 30 november.

Het architectuurbureau CRIT./Peter Swinnen heeft in 2019 als deelnemer aan de architectuurwedstrijd voor de vernieuwing van het ICC een ongevraagd voorstel geschetst voor een mogelijke toekomst van S.M.A.K. in het Citadelpark. Het S.M.A.K. vond dit voorstel dermate interessant dat het CRIT./Peter Swinnen uitgenodigd heeft om het afgelopen jaar een interne dialoog op te starten om dit voorstel verder te verkennen.

Tijdens hun wedstrijdonderzoek rond het ICC nam CRIT. de Floraliahal grondig onder de loep en zij merkten al snel dat de oorspronkelijke plannen van de serreconstructies (1913) een evenwichtig symmetrisch ontwerp tonen, een kenmerk dat op dit moment bijna geheel verdwenen is. Al staat het spiegelvolume van het S.M.A.K. – aan de tegenoverliggende zijde van de Floraliahal – reeds sinds jaar en dag leeg. Wat als de noodzakelijke ‘verdubbeling’ van het S.M.A.K. zou resulteren in een effectief ‘dubbel museum’? Wat zijn de mogelijkheden voor het museum en de parksite als het museum uit twee delen zou bestaan?

Le Musée et son Double dient dan ook als forum om een perspectief te openen naar het museum van de nabije toekomst. Het gaat niet louter over architectuur, het is veeleer een speculatief model en een uitnodiging om het Citadelpark te lezen als een site die vanuit drie musea (MSK, S.M.A.K. en GUM) in vorm en inhoud wordt opgeladen samen met het ICC, het Kuipke en de bewoners en gebruikers van het Citadelpark.

Huidig artistiek directeur Philippe Van Cauteren spreekt zich al sinds 2005 uit over de ambitie van het museum: het realiseren van een nieuw en dubbel zo groot museumgebouw om 500 werken uit de collectie permanent te tonen, tijdelijke tentoonstellingen te presenteren en om de rest van de volledige collectie zorgvuldig te bewaren in een groter en geschikt depot.


Online presentatie van het drieluik Le Musée et son Double op maandag 30 november 2020 om 20:00. Het volledige programma vind je hier.

Le Musée et son Double, maquette CRIT. architecten, 2020. Foto: Dirk Pauwels