Alles over kunst

Nieuws

Lawrence Weiner overleden

Lawrence Weiner (1942-2021) is op 1 december op negenenzeventigjarige leeftijd overleden. Als een van de pioniers en leidende figuren van de conceptuele kunst, met onder andere figuren als Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth en Sol LeWitt, was Weiner vooral bekend om zijn op tekst gebaseerde installaties.

In de jaren zestig van de vorige eeuw start Weiner als schilder, reeds met een conceptuele interesse, maar stopt daar in 1968 mee als het schilderij hem als zodanig niet langer interesseert. Met een boekje getiteld Statements lanceert hij een omwenteling in zijn praktijk. Daarin beschrijft hij mogelijke kunstwerken die zouden kunnen worden uitgevoerd of die de lezer of toeschouwer zelf in gedachten kan vormen. En met zijn Declaration of Intent uit hetzelfde boek plantte hij zichzelf midden in de voorhoede van de conceptuele kunst:

The artist may construct the piece.
The piece may be fabricated.
The piece need not be built.
Each being equal and consistent with the intent of the artist the decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership.

Vanaf dan wordt zijn oeuvre gekenmerkt door werken die zijn gebaseerd op tekst: suggestieve of beschrijvende zinnen en zinsfragmenten, meestal gepresenteerd in vetgedrukte hoofdletters vergezeld van grafische accenten, op ongebruikelijke plaatsen en oppervlakken. Weiner had al geschiedenis geschreven en is nu zelf definitief geschiedenis geworden, maar zijn instructies en beschrijvingen zijn nog altijd spiegels waar de hedendaagse kunst tegenaan kijkt.

Lawrence Weiner, © foto Frank Sun