Alles over kunst

Nieuws

Finalisten Belgian Art Prize 2020 bekend

De jury maakte de shortlist bekend van de vijf finalisten van de BelgianArtPrize 2020: Agentschap, Sammy Baloji, Saddie Choua, Jacqueline Mesmaeker en Joëlle Tuerlinckx. Elk van deze vijf kunstenaars zal een nieuw artistiek project voorstellen van maart tot mei 2020 in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR). De winnaar wordt in mei 2020 bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in BOZAR.

De shortlist werd opgesteld uit een lijst van 184 genomineerden, samengesteld door 79 kunstprofessionals en -verzamelaars. De organisatoren schakelden een adviescomité in om een vernieuwd panel nominatoren op te stellen die de diversiteit vertegenwoordigen van ecosystemen die deze kunstscene zo boeiend maakt. Voor meer transparantie worden de namen van de nominatoren openbaar gemaakt bij de bekendmaking van de finalisten en kan men ze terugvinden op de website van de BelgianArtPrize. Aan de nominatoren werd gevraagd maximaal vijf kunstenaars voor te dragen, rekening houdend met het feit dat de BelgianArtPrize focust op een sleutelmoment in de carrière van kunstenaars wiens praktijk reeds een aanzienlijke ontwikkeling kent zonder evenwel al beduidende en terechte erkenning te genieten. Het oeuvre van deze kunstenaars getuigt niet alleen van een intrinsieke maturiteit maar schrijft zich tevens in in een dialoog waaruit zijn/haar betrokkenheid tot de hedendaagse wereld blijkt. De organisatoren hebben bewust aan de diversificatie van de jury gewerkt en een panel juryleden geselecteerd die allen zeer betrokken zijn in de hedendaagse kunstscene en verschillende achtergronden en verscheidenheid aan activiteiten in publieke en particuliere sectoren hebben.

De BelgianArtPrize 2020 jury bestaat uit Olga Dreesmann Ramos-Esteban (verzamelaarster, begunstiger van verscheidene kunst- en liefdadigheidsinstellingen, bestuurslid van verscheidene instellingen), Wilfried Cooreman (verzamelaar, bestuurslid van verscheidene culturele instellingen), Otobong Nkanga (kunstenares en laureate van de BelgianArtPrize 2017), Nataša Petrešin-Bachelez (onafhankelijk curatrice, redactrice en schrijfster), Dries Douibi (codirecteur van Kunstenfestivaldesarts, dramaturg) en Nicolaus Schafhausen (curator, auteur en redacteur). De jury werd voorgezeten door Sophie Lauwers (directrice tentoonstellingen BOZAR). De finalisten werden door de BelgianArtPrize 2020 Jury gekozen in een lijst van 38 genomineerde kunstenaars die minstens 3 stemmen bekwamen.

Statement van de jury:

*De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de nominaties en het grote aantal kunstenaars (184) die genomineerd werden voor editie 2020 van de BelgianArtPrize, wat de diversiteit van de Belgische kunstscene en de complexiteit van de bestaande werkmethoden weerspiegelt en bevestigt. Een lang, transparant en doordacht debat ging vooraf aan de moeilijke selectie van de finalisten voor de BelgianArtPrize. De juryleden – die allen verschillende achtergronden en verscheidenheid aan activiteiten in publieke en particuliere sectoren hebben – onderzochten zorgvuldig diverse aspecten van het werk en de loopbaan van de kunstenaars. Ze verkenden de kunstpraktijken vanuit verschillende invalshoeken en hielden rekening met de eigenheid van elke kunstenaar, wat leidde tot een boeiend debat. De jury ging de uitdaging aan om niet alleen de relevantie van het werk en de kunstenaarspraktijk van elke genomineerde te beschouwen, maar ook de omstandigheden en het klimaat waarin de werken bestaan en de huidige uitdagende realiteit van antwoord dienen. Ze onderzochten tevens de relevantie van het standpunt van de kunstenaar in de actuele tumultueuze wereld. De jury keek ook naar de verantwoordingsplicht van de kunstenaars ten opzichte van de thema’s die ze behandelen, de veelzijdigheid in mediagebruik, en in hoeverre ze zich richten op een divers publiek. De jury selecteerde bewust 5 finalisten zonder een lijst van reservekandidaten. De juryleden stelden dat elk van de 5 finalisten meerdere manieren van zijn, bestaan en wereldbeschouwing openen. De jury is ervan overtuigd dat het werk van de finalisten kan helpen om een meervoudig perspectief – zowel fysiek als emotioneel – van onze realiteit te ontwikkelen, aangezien ze elk niet alleen een bijzonder nauwkeurige kijk hebben op hun eigen positie en verleden, maar omdat ze ook het vermogen hebben tot inzichtvolle analyses van hun directe sociale en culturele omgeving. Alle finalisten drukken hun persoonlijke opvattingen uit over de ingewikkelde tijden waarin we leven, en bieden tegelijkertijd een ingang tot verscheidene standpunten en perspectieven waarmee we rekening dienen te houden, terwijl ze zich bewust zijn van het feit dat opvattingen en zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen in het gedrang komen. De jury benadrukt dat het werk van de finalisten daarom niet alleen weerklank heeft in België, maar grensoverschrijdend resoneert. Met de selectie van deze 5 finalisten voor de BelgianArtPrize wil de jury de kunstenaars de gelegenheid bieden de dialoog die ze reeds aangaan met het publiek verder uit te diepen. Deze prijs moet hen de bredere erkenning schenken die ze verdienen.

Over de BelgianArtPrize

De BelgianArtPrize is een prestigieuze prijs voor hedendaagse kunst in België. Ze wordt sinds 1950 georganiseerd door La Jeune Peinture Belge/De Jonge Belgische Schilderkunst, in nauwe samenwerking met het Paleis voor Schone Kunsten. De BelgianArtPrize streeft ernaar Belgische of in België residerende kunstenaars een beduidende steun te bieden en hun nationale en internationale erkenning te versterken. Om de twee jaar selecteert een jury finalisten die een budget krijgen om nieuw werk tentoon te stellen in BOZAR. De uiteindelijke winnaar ontvangt de Crowet-prijs ter waarde van 25.000 euro. Er is ook een publieksprijs ter waarde van 10.000 euro, aangeboden door hoofdsponsor ING. De selectie van de vier finalisten voor de vorige editie lokte heel wat reacties uit, en uiteindelijk ging de BelgianArtPrize 2019 niet door. De organisatoren van BelgianArtPrize hebben aandachtig geluisterd naar verschillende stemmen uit het kunstenveld en hielden er rekening mee in het uitwerken van de procedures voor de editie 2020 van de prijs die men kan nalezen op www.belgianartprize.be. De organisatoren van de Prijs zien/zagen erop toe dat er in alle etappes van de prijs meer rekening zou gehouden worden met diversiteit en geen enkele vorm van discriminatie een doorgang zou vinden. Ook niet op basis van ras, etniciteit, geloof, overtuiging, leeftijd, seksuele oriëntatie of genderexpressie. Zo respecteert de Prijs meer dan ooit de veelheid en verscheidenheid van stemmen die het Belgische kunstlandschap kenmerken.*

Sammy Baloji - photo (c) Sophie Nuytten
Saddie Choua - photo (c) Diego Franssens
Joëlle Tuerlinckx (& Leo)
Jacqueline Mesmaeker - photo (c) Hanna Bara
Agency