Alles over kunst

Nieuws

BelgianArtPrize 2020 geannuleerd

De BelgianArtPrize (BAP) 2020 zal per direct worden geannuleerd, zo heeft de organisatie meegedeeld in een persbericht.

De vijf genomineerde kunstenaars (Agentschap, Sammy Baloji, Saddie Choua, Jacqueline Mesmaeker en Joëlle Tuerlinckx) hadden zich eerder solidair gegroepeerd en een eisenpakket opgesteld dat vorige week aan de organisatie van de BAP werd voorgelegd. Daarin opperden zij onder meer om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement, de partnerschapsovereenkomsten en de werking van de BAP. Ook de fair practice van de prijs werd door de geselecteerde kunstenaars in vraag gesteld.

Na intern overleg besloten de organisatoren van de BelgianArtPrize de editie van 2020 af te gelasten wegens het ontbreken van een compromis met de kunstenaars en de intentie om trouw te blijven aan de eigen werking. Daardoor gelden de geselecteerde kunstenaars niet langer als finalisten of laureaten van de prijs, en gaat ook de geplande tentoonstelling in BOZAR (19/03-24/05/2020) niet door.

Opmerkelijk is dat de vijf betreffende kunstenaars niet op voorhand door de organisatie zijn ingelicht van de beslissing, waardoor zij het nieuws eerst via de pers moesten vernemen. Als reactie daarop hebben zij kort nadien ook een eigen, gezamenlijk persbericht uitgestuurd, waarin zij de gang van zaken betreuren en zich niet akkoord verklaren met het afgelasten van de Belgian Art Prize 2020 en de bijhorende beslissingen die zij bestempelen als ondemocratisch.

Vorig jaar nog ontstond er veel mediacommotie rond de prijs omwille van het feit dat er enkel (blanke) mannelijke kunstenaars waren geselecteerd, waarna Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Kuri en het duo Jos De Gruyter & Harald Thys besloten om zich terug te trekken uit de BAP. De organisatie blies daarop de prijsuitreiking van 2019 af en schakelde vervolgens een adviescomité in om een vernieuwd panel nominatoren aan te stellen dat meer diversiteit diende te verzekeren.

De huidige, radicale beslissing komt er na een lange periode van dialoog en bezinning. Het is vooralsnog niet duidelijk hoelang het overleg tussen de geselecteerde kunstenaars en de organisatie reeds gaande was. Na twee opeenvolgende, afgelaste edities van de prijs, zal de asbl La Jeune Peinture Belge/BelgianArtPrize zich nu gaan buigen over de herinrichting van de editie in 2021 en de ontwikkeling van een nieuwe visie.

Het woord vooraf van ons januarinummer (HART 199) zal reeds een aantal vragen opwerpen rond kunstprijzen. Bij het ter perse gaan van dat nummer was de redactie echter nog niet op de hoogte van bovenstaand nieuws. We zetten de discussie graag verder eind februari tijdens een HART-debat rond de zin en onzin van kunstprijzen – een brandend actueel thema – op een nog nader te bepalen locatie in Brussel. Een uitgebreider essay over het onderwerp volgt.

belgianartprize.be