Alles over kunst

Interview  HART Nr. 204

Expo

De dood van de publieke ruimte

In gesprek met Guy Woueté
Kathleen Weyts

Praktische info

Guy Woueté, WELKOM, tot 11 juli in de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam, NL. Open wo-za van 13-17 u. Reserveren verplicht. brakkegrond.nl

Wie is We? in de Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20/28, Brussel. Data nog niet bekend. Check www.beursschouwburg.be

Op zaterdag 15 november 1884 om 14.00 uur opende Otto von Bismarck de Conferentie van Berlijn. In zijn openingstoespraak beklemtoonde hij dat deze bijeenkomst van Europese landen erop gericht was om “Afrika open te leggen voor de weldaden van de beschaving in het algemeen en van de handel in het bijzonder.” De Britse ambassadeur Sir Edward Malet wees er vervolgens op dat de conferentie “zich niet alleen moest concentreren op de handelsmogelijkheden, maar ook het welzijn van de inheemsen in het oog moest houden.” Was het de deelnemers van deze conferentie in de eerste plaats te doen om de onderlinge (Europese) verhoudingen en belangen op de Afrikaanse kusten vreedzaam te regelen, in de wandelgangen en zijzaaltjes vond een regelrechte diplomatieke koehandel plaats, welke uiteindelijk zou leiden tot de erkenning van de Kongo-Vrijst…

Guy Woueté, WELKOM, installatiezicht, 2020, de Brakke Grond, foto LNDW studio