Alles over kunst

Expo

Bram Van Meervelde in Galerie Transit

Sam Steverlynck

Praktische info

Bram Van Meervelde, Op de keeper beschouwd, tot 10 november in Galerie Transit, Zandpoortvest 10, Mechelen, Open vrij –za –zon van 14 tot 18u of op afspraak, www.transit.be

Bram Van Meervelde (1991) woonde te midden van de financiële crisis een tijd in Athene. De sfeer van rebellie en revolte die er in de lucht hing/hangt, is ook duidelijk in zijn praktijk binnengedrongen. In zijn eerste solotentoonstelling Op de keeper beschouwd bij Galerie Transit speelt hij enerzijds in op het huiselijke karakter van de Mechelse galerie die gevestigd is in een Art Deco woning uit 1934, maar haalt hij tegelijk de straat binnen.

Tentoonstellingszicht Op de Keeper Beschouwd, Bram Van Meervelde. Courtesy galerie Transit Mechelen
Een foto van een man die een rolluik naar beneden laat, heeft hij afgeprint op een van de gordijnen van de galerie. Kitscherige *objets trouvés* van de rommelmarkt zoals twee borden met daarop een foto van Mechelse (!) herders, krijgen hier een plechtstatige presentatie - zoals bij mensen thuis op de schouw. Van Meerveldes werk is dan ook verankerd in het dagelijkse leven. De titel van zijn expo bevat overigens geen schijffout, maar is een woordspeling waarbij de kunstenaar zichzelf als een keeper ziet die elementen uit het dagelijkse realiteit ‘vangt’ en vertaalt naar kunst. De huiselijke sfeer wordt al gauw ingeruild voor de (grimmige) buitenwereld. De kunstenaar toont een reeks foto’s met een sterk documentair gehalte van vervallen gebieden in de verloederde Atheense buurt Elaionas. Die industriële zone, vroeger een levendige transitzone voor logistiek en transport, maakt tegenwoordig een troosteloze indruk.

Stoffige parkeerplaatsen, aluminiumplaten, dranghekken en kapotte muurtjes, Van Meervelde brengt ze allemaal sec in beeld. Daarvoor gebruikt hij ook een eigen repertoriumsysteem – een verwijzing naar de manier hoe objecten bij archeologische opgravingen worden gearchiveerd – dat hij ook met spuitbus uitvoert op de plek in kwestie. Die stedelijke ingrepen voert hij ook uit in zijn thuisbasis, Antwerpen. Een schietschijf die hij heeft laten uitvoeren als verkeersbord en doorzeefd door kogels, hing hij – als knipoog naar de patrouillerende militairen op straat – op in de straat. Wat – na verontwaardigde telefoontjes naar de burgemeester – al gauw werd verwijderd. Een reeks gigantische molshopen in polyester die hij eerder liet uitvoeren voor een project in de openbare ruimte in een vergeten grasperkje aan de Belgiëlei, brengt hij hier opnieuw als één grote hoop boven elkaar. Knap zijn ook de maquettes die hij maakt van situaties die zich zo in het straatbeeld kunnen afspelen. Zoals een beeld dat hij zag op een ferry waarbij de Griekse vlag door de wind in de vuilnisbak ernaast was beland – wat kan tellen qua symboliek. Met zijn galeriedebuut zet Van Meervelde dan ook een mooie beweging in van Mechelen naar Athene, van een huiselijke sfeer naar de revolte op straat.