Alles over kunst

Expo  HART Nr. 225

Zinkend (maar zingend)

Beyrouth, les temps du design in CID Grand Hornu
Max Borka

Praktische info

Beyrouth, les temps du design, tot 14 augustus 2022, CID Grand Hornu, www.cid-grand-hornu.be

Wat hier nog min of meer een optie is, een luxe, is in het Libanon van vandaag, niet alleen vanwege een totaal gebrek aan industrie maar bijwijlen zelfs van basisbehoeften als elektriciteit, voor designers een absolute noodzaak: voor productie zijn ze aangewezen op de schaarse overlevenden van het eens zo gigantische lokale netwerk aan ambachtelijke ateliers, dat men amechtig poogt nieuw leven in te blazen. Of ze moeten naar het buitenland. Dat dit alles niet zonder problemen gaat en zelfs niet zonder gevaar is voor lijf en leden, mocht ook de Belgische ontwerper Bram Kerkhofs ervaren toen hij in het kader van het tentoonstellingsproject Beyrouth, les temps du design in CID Grand Hornu de leiding van een project op zich nam, en een lijfwacht niet van zijn zijde week, terwijl vlakbij aan de grens een oorlog bleef razen. Het pro…

Nada Debs, Zeytoun Perch en Tatami Occasional Table, 2016, © Caroline Dethier