Alles over kunst

Expo

Geworteld in een fort

Alexandra Cool, Ine Lammers en Bie Garcet in KNSTWRK
Marc Ruyters

Praktische info

Geworteld, met gezamenlijk werk van Ine Lammers, Alexandra Cool en Bie Garcet, van 9 tot 31 oktober, KNSTWRK, Fort 5, Edegem, www.orfeo.be

Geworteld, speciale uitgave n.a.v. de tentoonstelling, oplage 60, € 50

Drie vrouwelijke kunstenaars: Ine Lammers, Alexandra Cool en Bie Garcet, van het collectief FáS, hebben de gezamenlijke tentoonstelling Geworteld gemaakt in KNSTWRK, de nieuwe exporuimte in Fort 5 in Edegem, op de eerste verdieping van het binnenfort. Het is een 'Gesamtkunstwerk' geworden, waarvoor ze onder meer materiaal uit het Fortdomein zelf haalden: takken, stronken, turf, en bladeren. Het is een beklijvende, stille, sterk naturalistische installatie geworden, verdeeld over de zes conische exporuimtes in Fort 5.

Je komt binnen in schier volslagen duisternis, pas als je de ruimtes één na één betreedt, komt er – letterlijk en figuurlijk – licht in het spel. De werken blijken sculpturen en installaties, opgebouwd met de gesprokkelde en eigen materialen. Er is ook een poëzieruimte: dichter en woordkunstenaar Guido De Bruyn werkte mee aan Geworteld, met de keuze van een aantal gedichten en eigen teksten, die je ook vindt in de publicatie die bij de tentoonstelling hoort.

Waarom ze op die manier als collectief samenwerken? Ine Lammers: ‘Daar hangt een kleine historie aan vast. Wij waren, samen met nog andere kunstenaars, bezig met een groot werk rond ‘stilte’. Dat was drie jaar geleden en het is jammer genoeg niet doorgegaan. We hebben toen met ons drieën besloten om op dat collectieve idee toch verder te werken. We gingen vooral op zoek naar locaties die ons inspireerden in dat stilte-verhaal. Zo kwamen we onder meer terecht in het Stiltehuis in Heverlee en de Drongenhofkapel in Gent, maar door corona ging ook dat niet door. Toch wilden we met zijn drieën – ook al zijn we erg verschillende kunstenaars – doorgaan, omdat het conceptuele aspect ons aantrok. Het Fort hier in Edegem kwam dan op ons pad en sprak ons aan, met zijn zes conische ruimtes en zijn historische beladenheid [het fort maakte deel uit van de Antwerpse fortengordel eind negentiende eeuw gebouwd, mr]. Dat is een heel proces geweest, net als onze samenwerking.’

Bie Garcet: ‘Het was belangrijk dat we iets samen maakten en niet alle drie apart.’ Alexandra Cool: ‘Het is de plek die ons de inspiratie gaf om te maken wat we nu maakten. Een domein vol groen, aarde en bladeren, met zelfs bomen op het dak van het fort: het idee van ‘geworteld’ bood zichzelf aan. Het is ook een maatschappelijk thema, want we leven in ‘ontwortelde’ tijden.’

Wat opvalt in deze tentoonstelling is de stilte, positief bedoeld: je komt binnen in een duisternis, waarna je langzaam wordt overspoeld door rust, zacht licht, geuren en relicten uit de natuur. Dat wordt versterkt met de al genoemde editie, die als een extra werk wordt beschouwd. Ze bevat teksten van onder meer Rilke, Rutger Kopland en Guido De Bruyn, een transparant op kalk van een boomwerk, en zes foto’s van Alexandra Cools.

De toekomst? Ine Lammers: ‘Ons concept is dat we locaties zoeken, die op ons af laten komen en daar telkens een tentoonstelling én een publicatie rond maken.’ KNSTWRK werk er hard aan om een relevante toonplek te worden voor hedendaagse kunst in de Antwerpse Zuidrand.

Ine Lammers, Alexandra Cool, Bie Garcet, uit de installatie Geworteld, foto Wilfried Breugelmans
Ine Lammers, Alexandra Cool, Bie Garcet, uit de installatie Geworteld, foto Wilfried Breugelmans
Ine Lammers, Alexandra Cool, Bie Garcet, uit de installatie Geworteld, foto Wilfried Breugelmans