Alles over kunst

Tussen architectuur  HART Nr. 219

Vertrouwen in het eigen kunnen

Anke Vandemeulebroeke

We leven in woelige tijden die onderhevig zijn aan grote veranderingen. Wat ons vertrouwd overkomt en de samenleving stabiliteit verschaft, staat op de helling. Ook het stedelijk weefsel verandert. Nooit waren we met zoveel. Nooit waren we zo vervreemd van elkaar. Steden worden opgeruimd, veilig gemaakt, dichtgebouwd. De plekken die een stad ademruimte geven, die tot de verbeelding spreken, tussenruimtes die het mogelijk maken vanuit een leegte iets nieuws te creëren, komen in handen van privépersonen of de overheid en moeten zo nodig een nieuwe bestemming krijgen. Terwijl er meer dan ooit nood is aan toegankelijke publieke ruimte in de steden, waar individuen en gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en zich inzetten voor sociale en politieke kwesties. Er is nood aan plekken die nog niet beheerst w…

Ellen Pil, Band zonder naam, 2021. Foto Ellen Pil