Alles over kunst

Tussen architectuur  HART Nr. 221

Twee geslaagde voorbeelden van collectief ontwerpend onderzoek in architectuur

Ontwerpen met een open geest
Anke Vandemeulebroeke

Architectuur speelt een dominante rol in de vormgeving van ons hedendaagse landschap. De impact van wat gebouwd wordt, is enorm en nooit vrijblijvend. Architecturale creaties zijn zelden waardevoller dan het landschap waarvoor ze in de plaats komen en eenmaal ze er zijn krijgen ze door hun omvang en bestendigheid als vanzelf een reden van bestaan. De mensen die beslissen over het al dan niet verlenen van stedenbouwkundige vergunningen hebben niet altijd de nodige achtergrond. Vaak bepalen ambtenaren en beleidsmakers welk project een openbare aanbesteding binnenhaalt, met als gevolg dat het nog te vaak het budget en andere belangen zijn die de doorslag geven, en niet de architecturale kwaliteit. Architecten worden vaak pas in de laatste fase van een project betrokken en krijgen dan enkel nog de veredelde taak om binnen de vastgel…

Standaertsite, Ledeberg door murmuur architecten, Carton123 en AE-architecten, kunstintegratie door Marc Nagtzaam. Foto Michiel De Cleene