Alles over kunst

Column

Nieuw

Jordi Geirlant

Als Kleine Kunstcollectioneur heb ik nu al in 194 HART-nummers mijn meninkje mogen spuien over van alles en nog wat, als het maar met hedendaagse kunst te maken had. Vele HART-lezers waren mij daar dermate dankbaar voor dat ze hun abonnement steevast verlengden, waarvoor ootmoedig dank.

Maar kijk, voor dit nummer 195 heb ik enige plankenkoorts! Want HART wordt een geheel nieuw gegeven: nieuw formaat, nieuwe lay-out, nieuwe artikels, nieuwe site, nieuwe mensen ... Onversaagd als we zijn willen wij aan deze grote vernieuwing graag meewerken. En zijn we met gepaste blijdschap vervuld.

Zoals we ook blij zijn met de vaststelling dat het zo goed gaat met de hedendaagse beeldende kunst. Talloze kunstenaars en kunstorganisaties zijn blij: zij kregen onlangs weer massaal veel subsidies toebedeeld, dank zij de gulle Vlaamse ove…