Alles over kunst

Column  HART Nr. 197

MB

Jordi Geirlant

Als Kleine Kunstcollectioneur bezoek ik geregeld grote en kleine tentoonstellingen ‘all over the country and the rest of the world’, in de hoop om daar mooie, belangwekkende en hoopgevende kunstwerken te zien, die ons kritisch doen nadenken over de stand van zaken in onze samenleving. Want we leven in onrustwekkende tijden, met een Caligula in Washington DC en zijn bastaardzoon in London City, zoals een erudiete kennis het puntig formuleerde.

Dat bracht me op bezoek bij de tentoonstelling Soleil Politique met werk van de enigmatische kunstenaar Marcel Broodthaers in het Antwerpse M HKA. Marcel Broodthaers is de belangrijkste kunstenaar van de tweede helft van vorige eeuw in onze contreien en ‘the rest of the world’: hij kon niet tekenen, schilderen of beeldhouwen, maar had de gave van de Gedachte. Later gingen ze da…