Alles over kunst

Boeken  HART Nr. 212

Letters to my Father van Salam Atta Sabri

Els Roelandt

Letters to my Father van Salam Atta Sabri en Out of Place van Edward W. Said, twee intense boeken over verlies en hunkering

April 2021: tien jaar terug stonden we midden in de Arabische Lente. Als een vloedgolf spoelde ze sinds midden december 2010 eerst over Tunesië, om daarna via Egypte, Libië, Jemen en Syrië Bahrein te bereiken. Ze pookte over het gehele Midden-Oosten opstanden aan: in Jordanië, de Palestijnse gebieden en Irak. Volgens nieuwsberichten werden er uitsluitend in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten geen incidenten gemeld. Dat is niet geheel juist. Ik bevond mij tien jaar geleden in de maand maart in een van de Emiraten, in Sharjah, waar ik voor de allereerste keer te gast was bij de jaarlijkse conferentie March Meetings en de Biënnale van Sharjah wou meemaken. Het was een onwezenlijke ervarin…

Edward W. Said, Out of Place. A Memoir, Granta Books, Londen, 1999