Alles over kunst

In de Coulissen

Juist is Juist

In de coulissen
Eric Bracke

Praktische info

Van alle artiesten zijn de beeldend kunstenaars de dappersten: ze verdienen het minst en toch denken ze zelden aan opgeven. Dat komt omdat de inhoudelijke kant van hun werk hen zeer motiveert, hoewel ze -- niet geheel onlogisch -- niet te spreken zijn over wat er doorgaans financieel tegenover staat. Dat is, summier geformuleerd, de uitkomst van een studie uitgevoerd door de UGent, in opdracht van de Vlaamse Overheid en een aantal organisaties zoals Kunstenpunt, het Kunstenloket en Overleg Kunstenorganisaties (oKo).

Nadat een vergelijkbare studie eerder uitgevoerd werd onder acteurs, kwamen in deze online-enquête uit 2016 de andere kunstenaars aan bod. Ook 716 als professioneel te beschouwen beeldend kunstenaars vulden de vragenlijst met de titel 'Loont Passie' in. Hoewel de vragen betrekking hadden op het jaar 2014, is deze studie actu…

NAVA © Tanja Bruckner, 2017