Alles over kunst

In de Coulissen

Het HISK: over het kind en het badwater

In de coulissen
Eric Bracke

In deze rubriek buigt Eric Bracke zich over beleidsbeslissingen en hun gevolgen voor de beeldende kunst in ons land. Deze maand: Onderwijsminister Ben Weyts wil het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) in Gent en a.pass in Brussel over twee jaar op droog zaad zetten. Hij stelt voor dat deze onafhankelijke structuren, die volgens hem geen ‘unieke meerwaarde’ hebben, integreren in een School of Arts. Dreigt hij zo het kind met het badwater weg te gooien?

Eind januari bracht het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts een opmerkelijk persbericht uit over de vijfjaarlijkse beheersovereenkomst met het HISK en a.pass. Daarin stond te lezen dat de evaluatiecommissie ‘belangrijke tekortkomingen (heeft) vastgesteld en adviseert dat deze instituten nauwer gaan samenwerken met andere instellingen’. In het bericht ging…

HISK Campus Gent. © Hyacinthag / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0