Alles over kunst

Inzicht  HART Nr. 199

Gelijk - gelijker - gelijkst

Kathleen Weyts

Het is allemaal al gezegd, getoeterd en geschreven: besparingen in de Vlaamse cultuursector van 3 tot 60 procent, waarbij vooral jonge kunstenaars getroffen worden, verdere daling van het cultuurbudget. Daartegenover: versterking van het Vlaamse erfgoed, eerbied voor de Vlaamse Meesters, een museum voor geschiedenis en cultuur van Vlaanderen, een Vlaamse Canon, nieuwe bakstenen voor het KMSKA, voor de Bourla, de Gentse Opera, het M HKA. En verder: doorvoeren van de digitalisering, verminderen van de planlast, stimuleren van het ondernemerschap, professionaliseren van de culturele en creatieve sectoren, ontwikkelen van een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuurlandschap, een interregionaal en internationaal cultuurbeleid, het versterken en internationaliseren van de grote instellingen.

De harde cijfers leest u in …

Peter Paul Rubens, Zelfportret, 1623-1630 © Beeldarchief collectie Antwerpen