Alles over kunst

Kunst of Architectuur  HART Nr. 222

Dorpelijkheid ofte de geografie als kunst

Koen Van Synghel

Praktische info

Dorpelijkheid, tot 11 maart 2022, Atelier Bouwmeester, Brussel, www.vlaamsbouwmeester.be

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs liet het woord ‘dorpelijkheid’ vallen. Een neologisme waarmee hij de ambitie kenbaar maakte om de verdichting van dorpskernen aan te grijpen om hun karakter en identiteit te versterken. Als opmaat nodigde hij een fotograaf, een kunstenaarsduo en een documentairemaker uit voor de tentoonstelling Dorpelijkheid in Atelier Bouwmeester. Zij transformeerden sociale geografie tot literatuur, kunst en architectuur.

Er is een goede reden waarom Erik Wieërs het begrip ‘dorpelijkheid’ lanceerde. Het woord staat niet in het woordenboek en vreemd genoeg bestaat er niet zoiets als een dorpse pendant van ‘stedelijkheid’. Met ‘dorpelijkheid’ gaat de Vlaams Bouwmeester in op het fenomeen dat mensen terug in de dorpskernen gaan wonen om de versnippering van het Vlaamse landschap tegen te gaan. Een van…

Thomas Verstraeten en Mark Luyten, Zomeracademie in Balen, 2022, maquette van hout, papier en karton. Foto Michiel De Cleene