Alles over kunst

Artikel  HART Nr. 200

Ondanks alles goed op dreef

Archief: Bloemlezingen over de kunstkritiek in Nederland
Machteld Leij

Praktische info

Elfdelige reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015, deel 1: De terugkeer van het schilderen. Kunstkritische opvattingen over een ijzersterk medium 1975-1989, Peter de Ruiter(red). Deel 2: De schilderkunst in een kritiek stadium? Critici in debat over realisme en abstractie in een tijd van wederopbouw en Koude Oorlog 1945-1960, Jonneke Jobse (red). Nai010 Uitgevers.

Uit: HART #129

In tijden waarin iedereen online zijn mening kwijt kan lijkt kunstkritiek steeds meer een archaïsch relict uit het verleden. In kranten en tijdschriften moeten stukken steeds korter en tiert oppervlakkigheid welig. Is er nog een plek voor kunstkritiek met diepgang en inzicht? Naar aanleiding van een reeks publicaties over kunstkritiek in Nederland kroop Machteld Leij in haar pen om de temperatuur op te nemen.

Elf bloemlezingen van de Nederlandse kunstkritiek staan op stapel in de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015, een groots project onder leiding van kunsthistoricus Peter de Ruiter, verbonden aan de Universiteit Groningen. Er zijn er net twee verschenen, de laatste van de reeks zal in 2016 uitkomen. De eerste twee boeken gaan over naoorlogs realisme en abstractie (deel een) en over de teru…

Alle rechten voorbehouden